Kontakt

Informacje o inwestycji

Struktura finansowania

Teren projektu

Projekt zlokalizowany jest w woj. świętokrzyskim. Ma na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z m. Kielce i 17 gmin.
Planowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) rozwiązanie technologiczne oparte jest na mechaniczno–biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych (ZOK) oraz pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z separacją i kierowaniem do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Unieszkodliwiane będą również odpady wielkogabarytowe i budo- wlane.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach
ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
Tel: 41 346 12 44
Fax: 41 346 03 73