Kontakt

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Kontakt

Czy wiesz, że?

We wrześniu 2016 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zakończyło realizację i uruchomiło najnowocześniejszy w Europie zakład mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowany w Promniku na terenie gminy Strawczyn.

Informacje o inwestycji

Struktura finansowania

Teren projektu

Projekt zlokalizowany jest w woj. świętokrzyskim. Ma na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z m. Kielce i 17 gmin.
Planowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) rozwiązanie technologiczne oparte jest na mechaniczno–biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych (ZOK) oraz pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z separacją i kierowaniem do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Unieszkodliwiane będą również odpady wielkogabarytowe i budo- wlane.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Promnik, św. Tekli 62, 26-067 Strawczyn
Tel: 41 346 12 44
Fax: 41 346 03 73