Struktura: Struktura finansowania kosztów całkowitych

Fundusz Spójności Unii Europejskiej
>70% (środki wnioskowane)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
>26% (środki przyznane - pożyczka)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Powrót